Že vám texty v rodokmenu nic neříkají? Podívejte se s námi na video s předky Adiny a Akagi Bushiho